Nabídka pro děti a dospívající

Psychologické poradenství
 • osobní a vztahové problémy
 • potíže v komunikaci s dospělými i vrstevníky, zvládání vývojových období (puberta atd.)
 • výchovné potíže včetně syndromu ADHD (Syndrom hyperaktivity spojený s poruchou pozornosti)
 • zvládání stresu, trémy, zlozvyky (okusování nehtů apod.)
 • psychosomatické potíže, zdravotní problémy

Diagnostika
 • ověření zralosti před vstupem do MŠ a ZŠ, konzultace vhodného školního zařízení
 • zjištění struktury nadání
 • poruchy učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dyspinxie, atd.
 • poruchy pozornosti a paměti
 • výchovné potíže nejen hyperaktivních dětí
 • profesní orientace - volba dalšího studia před ukončením ZŠ a SŠ, možné změny studijního zaměření

Doučování a nápravy
 • pro děti s poruchami učení, pozornosti nebo chování
 • konzultace logopedických potíží